לוגו
לוגו

לעדכן פרטים אישיים זה לא סרט

אבל כך תוכלו לזכות בכרטיס זוגי לאחד.

לקוחות מיטב דש: עדכנו פרטים אישיים, אשרו קבלת מידע שיווקי וכנסו להגרלה.
אנו מגרילים 1,000 כרטיסי קולנוע זוגיים ברשת GLOBUS MAX + פופקורן ושתיה.

  •  check%20icon whiteבני 18 ומעלה בלבד
  • check%20icon whiteלקוחות מיטב דש בלבד
  • check%20icon white1,000 כרטיסי קולנוע עם פופקורן ושתייה

*השתתפות במבצע ההגרלה, היא לגילאי 18 ומעלה בלבד וכפופה לתנאי תקנון המבצע המפורסם בכתובת: www.meitavdash.co.il/articles/takanon-informed-consent. מבצע ההגרלה נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז-1977, בשינויים המחויבים. עותק תקנון ההגרלה מפורסם באתר זה ואף ניתן לקבלו, בתיאום מראש, במשרדי המפקחת על מבצע ההגרלה בכתובת ששת הימים 30, בני ברק. עורכות ההגרלה: מיטב דש טרייד בע"מ, מיטב דש ניהול תיקים בע"מ ומיטב דש גמל פנסיה בע"מ. המפקחת על המבצע: עו"ד טלי שורץ.

  •  check%20icon whiteבני 18 ומעלה בלבד
  • check%20icon whiteלקוחות מיטב דש בלבד
  • check%20icon white1,000 כרטיסי קולנוע עם פופקורן ושתייה

*השתתפות במבצע ההגרלה, היא לגילאי 18 ומעלה בלבד וכפופה לתנאי תקנון המבצע המפורסם בכתובת: www.meitavdash.co.il/articles/takanon-informed-consent. מבצע ההגרלה נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז-1977, בשינויים המחויבים. עותק תקנון ההגרלה מפורסם באתר זה ואף ניתן לקבלו, בתיאום מראש, במשרדי המפקחת על מבצע ההגרלה בכתובת ששת הימים 30, בני ברק. עורכות ההגרלה: מיטב דש טרייד בע"מ, מיטב דש ניהול תיקים בע"מ ומיטב דש גמל פנסיה בע"מ. המפקחת על המבצע: עו"ד טלי שורץ.